Mar 24

Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski zorganizował w dniu 24 marca 2018 r Szkolenie Organizatorów Sportów Popularnych po odbyciu którego uzyskały uprawnienia PZM do organizacji imprez turystyczno-nawigacyjnych stopnia „O” kolejni członkowie klubów ZO PZM w Opolu. Uzyskane kwalifikacje uprawniają do pełnienia wszystkich funkcji związanych z organizacją imprez klubowych, okręgowych, a także rangi Mistrzostw Polski i międzynarodowych.    Program szkolenia OSP AKK 2018

written by Wojtek Kluk


Comments are closed.