Mar 24

W dniu 24 marca 2018r. o godzinie 18:00 na Przystani „Szkwał” w Koźlu odbyło się Walne Zebranie Członków Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, na którym został przedstawiony bilans za rok 2017, oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności klubu w roku 2017. Po pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej i dyskusji wśród uczestników Zarząd Klubu uzyskał absolutorium.

written by Wojtek Kluk


Comments are closed.