Mar 04

W dniu 24 marca 2018r. o godzinie 17:30 zapraszamy wszystkich członków i sympatyków na Walne Zebranie Członków Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, które odbędzie się na Przystani „Szkwał” Wyspa 22 w Koźlu. Zostanie przedstawiony bilans za rok 2017, oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności klubu w roku 2017.

written by Wojtek Kluk


Comments are closed.